Naprawdę jestem bardzo zadowolony ze strzyżeniem wykonanym przez Panią Renatę: skrupulatne, precyzyjne i dbałe po wysłuchaniu mojej woli i prośby o porady. Po 12 lat życia w Europie (9 lat w Paryżu i 3 lata w Warszawie) w końcu miałem tak wysoki standard jak w dobrym salonie fryzjerskim w mojej ojczyźnie, Japonii. Ponowne najserdeczniejsze podziękowanie prześlę Pani Renacie!